katalogfiriem.eu » Obchody a služby » Advokáti a právnici

Uprav odkaz

CLC advokátska kancelária s.r.o.

Web:

http://www.clc.sk/

Náhľad:

CLC advokátska kancelária s.r.o.

Popis:

CLC advokátska kancelária s.r.o. je spoločnosťou poskytujúcou služby poradenstva na základe licencie udelenej Slovenskou advokátskou komorou v roku 2007. Kancelária založená advokátmi s dlhoročnou advokátskou praxou od roku 2000, od počiatku svojho pôsobenia flexibilne reagovala na požiadavky domácich i zahraničných klientov a to v rozsahu od poradenstva poskytovaného v parciálnych prípadoch až po komplexné právne poradenstvo. Spolu s nárastom požiadaviek klientov sa prirodzene rozširovalo aj personálne obsadenie kancelárie. V súčasnej dobe je kancelária zastúpená tímom právnych poradcov, disponujúcich skúsenosťami získanými v domácich i nadnárodných advokátskych kanceláriách, prípadne pôsobením v orgánoch verejnej správy. Vzhľadom na uvedené je samozrejmosťou poskytovanie právneho poradenstva aj v cudzích jazykoch. Súčasťou kancelárie je aj tím asistentov zabezpečujúcich prekladateľské a iné exekutívne výkony. Ústredným cieľom celej našej činnosti je spokojnosť klienta. Vzhľadom na rôznorodosť nesporovej alebo sporovej agendy zabezpečovanej našou kanceláriou je totiž len spokojnosť klienta métou, ktorej dosiahnutie kladie vysoké požiadavky na odbornosť, profesionalitu a efektívnosť všetkých výkonov. Prirodzenou nevyhnutnosťou je aj zohľadňovanie interdisciplinárnych faktorov, teda reflektovanie aj daňových, účtovných a iných súvislostí.

Klúčové slová:

advokátska kancelária, právne poradenstvo, advokát, právnik, obchodné právo, občianské právo, reštrukturalizácia

Mesto - Adresa :

Panenská 18, 811 03 Bratislava

IČO:

36707856

Telefón / mobil :

02/ 5464 8637


Sponzorované odkazy

www.luxusne-reality.sk

Thumbnails powered by Thumbshots